โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2480 ได้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลไผ่กองดิน(วัดราษฎร์บำรุง) ใช้ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บำรุงเป็นสถานที่เรียนในปีแรก มีนักเรียน 117 คน นายจันทร์ เทพพันธ์ เป็นครูใหญ่ ในการเปิดเรียนได้เชิญ นายฉุย มณีรมย์ ปลัดอำเภอบางปลาม้า มาทำพิธีเปิด
 
ปี พ.ศ.2481 พระอธิการผ่าน ธัมมะสะโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงพร้อมด้วยประธานร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียน จำนวน 4,281 บาท 75 สตางค์ โดยใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาล”สนั่นราษฎร์อนุกูล” วัดราษฎร์บำรุง มีนายเหลือ จันทร์ตรี เป็นครูใหญ่ ทำพิธีเปิดโดยนายปุ่น มฤทัย ศึกษาธิการอำเภอบางปลาม้า
 
ปี พ.ศ.2521 คณะครูร่วมกับพระครูกัลยาณสุทธิคุณ เป็นประธานช่วยกันหาเงินถมที่ดินบริเวณหลังวัดเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 เป็นเงิน 170,500 บาท
 
ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 460,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน
 
ปี พ.ศ.2523 คณะครูร่วมกับพระครูกัลยาณสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ช่วยกันหาเงินเพื่อต่อเติมชั้นล่างของการเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 157,374 บาท
 
ปี พ.ศ.2525 ได้ทำการก่อสร้างถังประปา ตามแบบกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้งบประมาณ 41,200 บาท และได้รับงบประมาณจากสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.014 จำนวน 1 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะชาย มีอ่างล้างหน้า 2 ที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2526 ได้ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าโรงเรียน เป็นเงิน 5,895 บาทและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 เป็นเงิน 350,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ สปช.1 เป็นเงิน 15,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2531 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาและประชาชนได้ร่วมกับพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน เป็นเงิน 130,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน 65,000 บาท และนายสำเริง นางสายทอง ทัศนสุวรรณ ได้สร้างซุ้มพระ เป็นเงิน 20,000 บาท มอบให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 
ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 2 ชั้น 4 ห้อง เป็นเงิน 1,350,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2535 นายอัมพันธ์ นางขวัญเมือง พลสินธ์ ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็นเงิน 300,000 บาท ปี พ.ศ.2537 ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 122,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2538 ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนและหลังอาคารเรียน โดยได้รับงบประมาณจากสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงิน 66,950 บาท และได้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ชนิดแป้นเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน 125,900 บาท
 
ปี พ.ศ.2541 ได้รับบริจาคสร้างเสาธงของโรงเรียนจากคณะบุตร-ธิดาและหลานคุณย่าตัน คุณพ่อกลม คุณแม่จำรัส ชูศรี และอาจารย์สุเทพ ทาขามป้อม นำโดยอาจารย์ธิดารัตน์ ทาขามป้อม เป็นเงิน 70,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 110,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2546 พระครูสุวรรณประภัสสร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคุณเอกดนัย คุณทัศนีย์ วัชรเสถียร ได้ทำการก่อสร้างห้องสมุดขนาด 10×7 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนแบบ 017 เป็นเงิน 134,500 บาท
 
ปี พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,050,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) จำนวน 352,000 บาท ทำการก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4 ขนาด 4 ห้อง

 12,149 total views,  8 views today