ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ ชาย หญิงรวม
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คศ.3 101
รวม101
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 000
รวม 000
3. ครู คศ.1 123
 ชำนาญการ คศ.2011
ชำนาญการพิเศษ คศ.3112
รวม 246
 4. ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 145
5. ลูกจ้างประจำ 000
 6. พนักงานราชการ 000
7. ลูกจ้างชั่วคราว 011
รวมทั้งหมด 4913

 12,156 total views,  12 views today