โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหัวกรวด   ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3596-0051

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง สพป.สพ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

saraban_72010095@suphan1.go.th

 12,813 total views,  2 views today