คำขวัญของโรงเรียน

ซื่อสัตย์  พากเพียร  เรียนรู้  สู้งาน

 10,172 total views,  4 views today