คำขวัญของโรงเรียน

ซื่อสัตย์  พากเพียร  เรียนรู้  สู้งาน

 2,878 total views,  6 views today