คำขวัญของโรงเรียน

ซื่อสัตย์  พากเพียร  เรียนรู้  สู้งาน

 8,398 total views,  4 views today